Samfunnsansvar

Duenger er opptatt av å drive konsernet etter samfunnsansvarlige og etiske prinsipper.
Vårt navn er vårt kvalitetsstempel, og du skal kunne føle deg trygg og ivaretatt hos oss.
Vi jobber hver dag for å strekke oss etter og være fremst på våre virksomhetsområder.

Fremst på kvalitet.

I forkant
Det solide
Imøtekommende
Profesjonelle
Våger
Ekte
Best på
Tidløse

Vi forventer at også våre leverandører og øvrige forretningsforbindelser
respekterer, opptrer og driver etter de samme prinsippene.