Eiendom

Duenger Eiendom med datterselskaper eier og forvalter en eiendomsportefølje på rundt 61.700 kvm tomt med en samlet bygningsmasse på 12.500 kvm. Eiendommene består i hovedsak av næringseiendommer hvor av kontorer og lager utgjør mesteparten av porteføljen.

Duenger Eiendom har historisk sett spilt en meget viktig rolle i utviklingen av næringsområdet på Rudshøgda i Ringsaker kommune. I dag er eiendomsselskapet områdets største og satser betydelig på utvidelse av porteføljen. Blant selskapets styrker er kompetansen blant de ansatte, både som profesjonelle forvaltere men også byggprosjektering for seg selv og eksterne kunder.
Selskapet har alltid våget i å ligge i forkant, være solide og imøtekommende for å være fremst på eiendom.

screen_e8b817e31754da76_1633595738000