Vår virksomhet

Duenger ligger i forkant, og ser alltid etter nye muligheter. Vi tørr satse på nytenkning, og er ikke
redd for å stikke ut hodet i mengden. Vi ser alltid etter mulighetene som ligger foran oss, og er ikke
redd for å tråkke feil. Vi er stolte og ydmyke, og tar lærdom av våre feiltrinn, slik at vi kan løfte blikket
videre.

Merkevarer

Igjennom våre importselskaper er vi stolte av å føre kjente og ledende merkevarer med høy kvalitet i det norske markedet.

Merkevarene distribueres via anerkjente og dyktige forhandlere.

Duenger-merkevarer-1020x850
duenger-eiendom1020x850

Eiendom

Duenger Eiendom med datterselskaper eier og forvalter en eiendomsportefølje på rundt 61.700 kvm
tomt med en samlet bygningsmasse på 12.500 kvm. Eiendommene består i hovedsak av næringseiendommer hvor av kontorer og lager utgjør mesteparten av porteføljen.