Vår historie

Duenger Gruppens kjernevirksomhet er import, salg og service av sterke merkevarer. Duenger Gruppens mål er å skape verdier for kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Helt siden Nils Duenger startet importvirksomhet i 1995 har grunnverdiene om å være ekte, nyskapende og profesjonell tydelig stått sentralt.

Importør siden 1995

I årenes løp har Duenger Gruppen solgt over 20.000 tilhengere. Under de ulike importselskapene betjenes kundene av forhandlernettverk rundt om i Norge.

I 2022 ble konsernet og den nye selskapsstrukturen presentert. Parallelt med veksten i tilhengerimporten, har konsernet ekspandert inn i næringseiendom og andre merkevarer.

Konsernet eies fortsatt av Duenger-familien.

Nils Duenger