Åpenhetsloven

Åpenhet i Duenger Gruppen

Åpenhetsloven ble innført 1. juli 2022. Loven skal sikre at virksomheter er bevisst på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal loven sikre at allmenheten får tilgang til denne informasjonen.

Loven pålegger oss, som næringsaktør, en informasjonsplikt, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av våre forretningspartnere. Som forretningspartnere mener vi her våre leverandører.

Egen virksomhet

Duenger Gruppen har – over tid – vært bevisst på hvem vi handler med. En systematisk kartlegging av disse blir gjort fortløpende

Forretningspartnere / leverandører

Duenger Gruppen har over tid hatt fokus på rutiner knyttet til innkjøp av varer og tjenester. I våre rutiner skal vi blant annet kartlegge produktets levetid, sosiale forhold i produktets verdikjede, leverandørens miljøpolicy og leverandørenes etiske forretningsdrift.

Duenger Gruppen har vedtatt en egen innkjøpspolicy, som aktivt blir fulgt opp. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder.

I løpet av 2023 vil Duenger Gruppen gjennomføre aktsomhetsvurderinger på utvalgte leverandører.
Redegjørelsen finner du nedenfor.

Spørsmål

Duenger Gruppen vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte epost (åpenhet@duengergruppen.no)